Wilde Ganzen heeft opnieuw onze aanvraag voor een waterproject goedgekeurd. Dat betekent dat zij een premie geven van maar liefst 50% op de gelden die wij zelf weten in te zamelen.