Hoe wij werken

partners/uitvoerders in Guatemala
partners/uitvoerder in Guatemala

Met elkaar als bestuur zijn we enthousiaste vrijwilligers; we houden van een no-nonsense-aanpak en handen uit de mouwen mentaliteit.
Enthousiasme is onze drijfveer; we werken professioneel en transparant – ons jaarverslag staat op de website – en we hebben de Anbi-status.

Zelf voeren we geen projecten uit. Wij zijn de schakel tussen donateurs in Nederland en de partners/uitvoerders in Guatemala waarmee we regelmatig en intensief contact hebben. Het zijn betrouwbare non-profitorganisaties gebleken.
We verwachten van hen kwalitatief goed werk en een duidelijke rapportage.
Via een nieuwsbrief, deze website en Facebook houden we donateurs en andere belangstellenden op de hoogte.

Bij de keuze van de projecten zijn de Global Goals (voorheen de millenniumdoelen) uitgangspunt.
We vinden het belangrijk dat met onze projecten een structurele verbetering plaats vindt.
Participatie van alle leden van de dorpsgemeenschap is een absolute voorwaarde voor de uitvoering van een project.
Dus niet alleen wij, maar ook zij steken de handen uit de mouwen.
Ieder jaar bezoeken we zelf onze projecten. Samen met onze partner onderzoeken we welk dorp voor steun in aanmerking komt.