Water voor 12 families in het dorpje Magdalena. Codenaam: Edelweiss

Een nieuw -klein- project tot stand gekomen door de samenwerking met Partin
Al jaren is Ayuda Maya aangesloten bij Partin. Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere initiatief een stem bij discussies over ontwikkelings-samenwerking en behartigt daarbij de belangen voor
de achterban : ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking.

Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren.
Ook functioneert Partin soms als tussenpersoon tussen vermogensfondsen die projecten willen steunen en kleine stichtingen zoals de onze.
Deze fondsen zitten niet te wachten op aanvragen van vele honderden stichtingen. En in overleg met Partin wordt er een voorselectie gedaan.

En dit keer kregen wij de volgende mail:
Voor dit project zijn jullie door Edelweiss ( een undercover naam, red. ) geselecteerd (in totaal 9 PI's) om in maximaal één A4-tje uit te leggen, wat voor iets moois jullie zouden kunnen doen met €10.000,-. Edelweiss zoekt hiervan de 5 tot 7 meest interessante uit. De deelnemers aan deze groep stellen elk een complete aanvraag van hun project op. Onderaan deze mail vinden jullie een overzicht met eisen aan het project en de aanvragende organisatie. 4 of 5 van de aanvragen worden bij voldoende kwaliteit gehonoreerd; er is in totaal €50.000,- beschikbaar.

Dat was op 12 maart. Na een aantal skype-vergaderingen met alle deelnemende stichtingen, door bestuursleden Wieke en Pieter Landman, is de uiteindelijke aanvraag de deur uitgegaan:

Een watersysteem voor 12 families in Magdalena en op 31 juli kwam daar het verlossende bericht: De aanvraag is goedgekeurd !!

Bestuursleden Jan en Ineke waren op dat moment in Guatemala voor de opening van het systeem in Jolomijixito en konden daardoor Ana persoonlijk op de hoogte stellen van het feit dat er groen licht was voor Magdalena.

Eind augustus vindt de initiërende vergadering plaats waarna direct kan worden begonnen met de aanleg !!

Nieuw project San Marcos Chamil

Een kraan met drinkwater voor de deur voor 77 families in San Marcos Chamil.
Op 6 februari 2018 komen we, via een weg met de gebruikelijke kuilen en hobbels , samen met Ana en haar medewerkers, aan in San Marcos Chamil, dat op 1700 meter hoogte ligt en op 1 uur afstand van Coban.
Bij aankomst – en dat went nooit- worden we weer ontvangen als vorsten. Langs de weg staan vele mannen, vrouwen en kinderen met trommel en wierook ons op te wachten. Kinderen droegen demonstratieborden met daarop teksten als ‘Agua es vida’ (water is leven) en ‘Wij willen water’ en nog enkele meer.
Voor zover mogelijk volgen we de processie in de auto tot we niet verder kunnen want de activiteiten zijn in de school. Een steil pad omhoog wat nu nog redelijk begaanbaar was doordat ze in de kleigrond een soort van treden hadden gemaakt. Dat moet in de regentijd een grote glibberpartij zijn. De schoolvloer was bezaaid met dennentakken, op een podium stonden bloemen en kaarsen op een tafel en die was natuurlijk voor ons bedoeld. Er waren binnen zeker 200 mensen en ook buiten nog velen. De vergadering kon beginnen nadat de volksliederen van Guatemala en Nederland ten gehore waren gebracht.
Het vervelende hier is dat al sinds 2008 een officieel verzoek is ingediend bij de overheid; men is ook komen kijken, en men vertrok met allerlei beloftes maar zoals altijd het verhaal gaat….er werd helemaal niets gedaan. Daarna hebben ze bij Adicay aangeklopt.
Het lijkt erop en volgens eigen zeggen zijn ze goed georganiseerd. Er wonen hier 77 families.
Adicay heeft met geld vanuit Spanje de topografische studie al gedaan. 1 kilometer verder ligt de bron.
Enkele mensen doen het woord waaronder Senora Adela Tut, 45 jaar en moeder van 9 (!) kinderen.
Ze zegt dat een watersysteem nodig is omdat haar kinderen nu niet naar school kunnen. Ze moet ze ’s ochtends meenemen naar de rivier om te wassen en ook om de was te doen. De kinderen moeten ook meehelpen om water te halen. Het water uit de rivier is vervuld ( door verschillende oorzaken) en ook als het geregend heeft dan is het water vervuild. En zo vertellen meerdere bewoners hetzelfde verhaal, waaronder José Xol en OlivertoCuc, het hoofd van de school.
project ayuda maya san marcos chamil
Zelf hebben ze geen geld. Maar willen ze graag hun handen uit de mouwen steken.
Op mijn vraag of ze allemaal willen helpen gaan de handen omhoog. Ja, dat willen ze.
Momenteel moeten de vrouwen 1 uur lopen, om de was te doen. (Stel je voor, de natte was voor 9 kinderen op je hoofd!) om water te halen en om de kinderen te wassen.
Enfin, het is hetzelfde verhaal als altijd.
Op mijn vraag hoe het is gesteld met de gezondheid van de kinderen zegt men dat ze last hebben van keelpijn, problemen met hun huid en diarree.Om infecties te voorkomen doen ze chloor in het water.
Ik zeg dat de kinderen er zo prachtig en schoon uit zien, maar het antwoord daarop is dat dit speciaal vandaag is ter ere van ons bezoek !!
We nemen afscheid, de weg naar beneden was een stuk gemakkelijker. De zon scheen nog steeds en de temperatuur was aangenaam.
Dit project zal omgerekend ruim € 50.000 gaan kosten (afhankelijk van de koers)
Opnieuw een groot bedrag maar we gaan er weer voor mét hulp van onze donateurs en de bedrijven die ons een warm hart toedragen en met steun van Wilde Ganzen.
Inmiddels werken we al 10 jaar samen met Adicay, onze betrouwbare partner, die uitstekend werk levert en duurzame, betrouwbare watersystemen aanlegt samen met de dorpelingen. 20 jaar gegarandeerd schoon water! Hoe mooi zou dat zijn?
Zoals gebruikelijk hebben we geen beloftes gedaan, deze mensen zijn al te vaak teleurgesteld. Maar we nemen hun problemen zeer serieus en hopelijk voor San Marcos Chamil hebben we snel een positief bericht voor hen.
wilde ganzen sponsort ayuda maya

Project Jolomijixito

Jolomijixito - de naam moet je een paar keer oefenen (Go-lo-mie-gie-sjie-to)- betekent letterlijk: de kop van de kleine tijger. Het is een dorp met 159 families, ruim 900 personen die verspreid in hutjes op de berghelling wonen. Zo’n 3 kwartier vanaf La Tinta. Vorige zomer is hun oude bron drooggevallen. De nieuwe ligt veel verder weg, zo'n 5 kilometer! De vrouwen moeten maar liefst 1,5 uur lopen. Deze bron is al wel eigendom van het dorp. Het is steeds hetzelfde verhaal. Bij de burgemeester zijn al verschillende verzoeken om hulp gedaan. Maar tevergeefs, vandaar dat zij nu bij Adicay aankloppen. Ana gaf bij het begin aan dat dit een bezoek was om kennis te maken en niet om beloftes te doen of verwachtingen te scheppen. Het zou een duur project worden omdat de bron zo ver weg ligt. Dit betekent vele kilometers buizen.

Na aankomst namen we plaats aan de lage tafeltjes die stondenjolomijixito nieuw waterproject stichting ayuda maya opgesteld. In eerste instantie was men nogal schuchter toen Ana hen uitnodigde om te vertellen wat hun problemen waren. Er kwam wel iemand naar voren schuifelen, maar die werd met zachte hand afgevoerd. Hij was niet helemaal nuchter. Maar al gauw namen enkele vrouwen het woord: Amalia, 27 jaar en moeder van 2 kinderen en in verwachting van nummer drie, vertelde dat ze de was helemaal in de rivier verderop moest doen. Het was daardoor lastig de kinderen een goede hygiëne te bieden. Ze leden aan diarree omdat het water in de rivier is vervuild. Eigenlijk eenzelfde verhaal als altijd. Ook Maria Cuc, 40 jaar, 7 kinderen, vertelde dat zij heel graag hulp wilde want water is immers leven.

Enkele mannen deden de belofte dat zij zullen helpen bij de aanleg. Manuel Caal, 49 jaar en docent vertelde dat het zo moeilijk was op school. De overheid betaalt wel voor de refaccion (een voedzaam 11-uurtje) maar er is geen water is om dit klaar te maken. De kinderen moeten dit dus zelf meebrengen in plastic flessen. Omslachtig en wegens het vervuilde water ook niet gezond. Kortom, opnieuw een dorp in de problemen.

Manuel Caal eindigde heel gevat met de vraag dat hij ook wel wil weten hoe oud WIJ zijn, omdat wij dit steeds van hen wilden weten. Alom gelach.
Dus dit vertelden we, waarop Ana de wens uitsprak of zij toch allen wilden bidden voor onze goede gezondheid. In hun ogen zijn we al behoorlijk bejaard.

Het was een goede bijeenkomst, we konden niets beloven en zouden ook de offerte moeten afwachten. En dan moeten we flink aan het werk om dit project gefinancierd te krijgen. Dit alles maakte Ana duidelijk aan de mensen.
Ook nu werden we uitgenodigd voor een hapje eten. Bij het afscheid namen we tenslotte wat foto's van graag poserende en goedlachse vrouwen en kinderen.

En opnieuw is het GELUKT…

Sinds eind april 2018 hebben 159 families, ruim 900 mensen (!) In Jolomijixitoeen kraan voor de deur met schoon drinkwater. Mede dankzij de steun van Wilde Ganzen
en vele donateurs is het weer gelukt om dit kostbare project van de grond te krijgen. Het was een kostbaar project, vanwege het grote aantal aansluitingen en ook omdat de bron 5 kilometer verderop ligt. Er moesten grote hoogteverschillen worden overbrugd van soms wel 140 meter. De foto’s laten zien welke staaltjes van acrobatiek daarvoor nodig waren. Op 8 februari bezochten Jan en Ineke dit dorpje, gelegen in de bergen van Alta Verapaz en ze waren erbij toen ze - met de vrachtauto van Adicay- de materialen voor de distributietank aanleverden.

De mensen stonden in de rij om de zware zakken cement, de pvc pijpen en het ijzer voor de bekisting naar de tijdelijke opslag te brengen. Dit alles was bestemd voor de distributietank. Voortvarend is men verder gegaan en zodoende kon eind april het systeem getest worden en stroomt uit alle 159 kranen schoon drinkwater.
Het was bijzonder om mee te maken hoe blij de mensen zijn, maar ook om te zien hoe hard zij hebben moeten zwoegen om de zware zakken cement tot boven aan de bron te brengen, zo’n 4 uur steil bergop. Petje af!!
Ook voor de ploeg van Adicay die de hele operatie perfect coördineerde.
Mooi om te zien dat de voorlichting over hygiëne ook z’n vruchten afwerpt. De nieuwe afvalbakken waren volop in gebruik.
Het officiële inauguratiefeest laat nog even op zich wachten. Het staat gepland op dinsdag 31 juli 2018. Dan zullen Jan en Ineke tijdens een privébezoek aan Guatemala met hun zoon Bart, schoondochter Helen en hun 4 kleinkinderen, Stefan, Danique, Julian en Benjamin het grote feest gaan meemaken.
wilde ganzen sponsort ayuda maya

Video Jolomijixito


Video Jolomijixito2