Donateur worden

De activiteiten van Stichting Ayuda Maya zijn alleen mogelijk met uw steun. Als u Ayuda Maya eenmalig wilt steunen (bijvoorbeeld bij bijzondere gebeurtenissen of als alternatief voor een cadeau) dan kan dat door een bijdrage te storten op NL27 RABO 0151 4896 10 t.n.v. Stichting Ayuda Maya.

Wilt u Ayuda Maya regelmatig steunen dan is dit al mogelijk vanaf € 5,00 per maand, print het machtigingsformulier, vul het in en stuur het op naar:
Stichting Ayuda Maya,
Pancratiusstraat 17
6151 CD Munstergeleen
The Netherlands

Natuurlijk kunt u ook zelf een periodieke machtiging maken.
Als u iets wilt organiseren, een benefietfeest, sponsorloop of rommelmarkt; laat het ons weten. Wij denken graag met u mee en we kunnen u voorzien van folders, videofilms etc. ter ondersteuning van uw activiteit. Ook kunnen wij ‘reclame’ maken op onze website en op onze facebookpagina.

ANBI

Stichting Ayuda Maya heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Hierdoor is uw gift voor de belasting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wél gelden er voor incidentele giften bepaalde drempels.
Als u uw giften periodiek wilt doen in de vorm van een lijfrente (minimaal 5 jaar eenzelfde bedrag), dan zijn uw giften zonder drempel, dus volledig aftrekbaar. De belastingdienst heeft op haar site een formulier gezet “Periodieke gift in geld” die u kunt invullen.

Over legaten hoeft aan Stichting Ayuda Maya geen successierecht betaald te worden.
U kunt een legaat eenvoudig opnemen in uw testament.

ANBI status stichting ayuda maya

Overige gegevens

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 8211.06.235.
Stichting Ayuda Maya staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01160525.

Donatieknop

Onderstaand vindt u een donatieknop. Hiermee kunt u een snelle donatie doen via de services van Whydonate.