Roberto Ac Juc, veldwerker techniek en topografische studie